شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

بیست و سومین جلسه شورای تحول علوم، مهندسی و کشاورزی تشکیل شد

۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۹
بیست و سومین جلسه شورای تحول علوم، مهندسی و کشاورزی تشکیل شد

کلید واژه ها: معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی شورای تحول