اولین جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

اولین جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۲ کد : ۲۳ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۸۳
اولین جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

اولین جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی به ریاست آقای دکتر جواد علمائی که  با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر تهرانچی، به این سمت منصوب شدند  در تاریخ 23/2/99 ساعت 10 الی 12 به صورت ویدئوکنفرانس تشکیل شد. نقش این شورا به عنوان یک شورای مشورتی در معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی در بررسی موارد خاص پژوهشی که برای آنها در بخشنامه ها و دستورالعمل ها، سازمان مرکزی راهکار دقیق ارائه نشده، می باشد. در اولین جلسه این شورا، ۶ مورد پژوهشی طرح و در رابطه با هر مورد، نقطه¬نظرهای اعضاء به اشتراک گذاشته شد. برخی از موارد به تصویب رسید و برخی دیگر به بحث و تبادل نظر در جلسات آتی واگذار گردید.

کلید واژه ها: معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دکتر جواد علمائی اولین جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی