کسب ضریب تاثیر تامسون رویترز توسط دو مجله دانشگاه آزاد اسلامی

کسب ضریب تاثیر تامسون رویترز توسط دو مجله دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۴ کد : ۲۸ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۷۹
کسب ضریب تاثیر تامسون رویترز توسط  دو مجله دانشگاه آزاد اسلامی

بر اساس آخرین گزارش Clarivate Analytics نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry  با صاحب امتیازی واحد شهر قدس، به سردبیری دکتر کریم زارع و مدیرمسئولی دکتر امید مرادی با کسب ضریب تاثیر 077/4 (بالاترین ضریب تاثیر در بین نشریات علمی ایرانی ) و نشریه Mathematical Sciences   با صاحب امتیازی واحد کرج، به سردبیری دکتر خسرو ملک نژاد و مدیرمسئولی دکتر مرتضی خدابین با کسب ضریب تاثیر 945/0 در فهرست نشریات این پایگاه علمی قرار گرفتند.

لازم به توضیح است Impact Factor یا ضریب تاثیر مجلات علمی یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی نشریات علمی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجله‌ها در سطح بین‌المللی به کار گرفته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده در یک نشریه داده می‌شود.

 

کلید واژه ها: معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مجلات دانشگاه آزاداسلامی ضریب تاثیر ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور