اولین کارگروه تخصصی آموزش در راستای تفاهم نامه همکاری جامع بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی

اولین کارگروه تخصصی آموزش در راستای تفاهم نامه همکاری جامع بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۷ کد : ۵۳ خبرهای تصویری
تعداد بازدید:۵
اولین کارگروه تخصصی آموزش در راستای تفاهم نامه همکاری جامع بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی تفاهم نامه وزارت دفاع و دانشگاه آزاد اسلامی