امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۷۶۴

اهداف و ماموریتها

مشارکت در تدوین و سیاستگذاری برنامه های تحولی امور پژوهش و تحصیلات تکمیلی

بررسی و پیگیری موارد و مشکلات مرتبط با پایان نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری

اعتبار سنجی مقالات و بروندادها حاصل از پایان نامه ها و رساله های دکتری

بررسی و اعتبار سنجی درخواست‌های برگزاری همایش و کنفرانس

بررسی درخواست‌های اعزام اعضای هیات علمی به فرصت‌های مطالعاتی/کنفرانس

تدوین پیش نویس بخشنامه ها/شیوه نامه ها در حوزه معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

دبیر شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

دبیر کمیسیون انتشارات  معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی

عضو کارگروه تجاری سازی پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

عضو کارگروه اصالت سنجی پایان نامه ها و رساله ها

شرکت در جلسات مرتبط با همایش ها/کنفرانس/فرصت مطالعاتی

بررسی درخواست ها و پاسخگویی به مراجعین در خصوص ظرفیت های اساتید برای پایان نامه /رساله