گسترش و سنجش علم

تعداد بازدید:۴۳۳

اهداف  و ماموریت ها:

 بازنگری وضعیت نشریات علمی واحدها و بررسی میزان تطابق آنها با شرایط جدید آئین نامه نشریات علمی وزارت عتف.

برنامه ریزی برای افزایش تعداد نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نمایه شده در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی.

حمایت از نشر کتب درسی توسط واحدهای دانشگاهی و حرکت به سمت نشر کتب الکترونیکی و اخذ مجوز چاپ و نشر دیجیتال توسط دانشگاه آزاد اسلامی.

راه اندازی سامانه ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

راه اندازی سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی و تصمیم گیری در خصوص راه‌اندازی نشریه‌های علمی جدید و اخذ مجوز انتشار به آنها، ارتقای ارکان نشریات موجود، تغییر عنوان و دوره انتشار نشریات و ...

کمک به تولید و نشرعلم به منظور ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان.

بهبود ارتباط فیما بین مراکز آموزشی و تحقیقاتی و همچنین پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

شناسایی اعضای هیات علمی و استادان صاحب‌نظر برای تالیف و ترجمه کتاب‌های مرجع

بررسی و داوری کتاب‌های تالیف و ترجمه شده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام نتیجه به واحدها