نشریات تخصصی علوم پایه

تعداد بازدید:۳۳

نشریات علوم پایه

ردیف

عنوان نشریه

واحد دانشگاهی

1

International Journal of Industrial Chemistry

قوچان

2

Journal of Nanoanalysis

علوم دارویی

3

Journal of Theoretical and Applied Physics

علوم و تحقیقات تهران

4

تحقیق درعملیات وکاربردهای آن

لاهیجان

5

فیزیولوژی محیطی گیاهی

گرگان

6

Iranian Journal of Earth Sciences

مشهد

7

زیست‌شناسی تکوینی

تهران شمال

8

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اهواز

9

Mathematical Sciences

کرج

10

Journal of Chemical Health Risks

دامغان

11

Quarterly Journal of Applied Chemical Research

کرج

12

اکوفیزیولوژی گیاهی

ارسنجان

13

دنیای میکروب‌ها

جهرم

14

زیست‌شناسی جانوری

دامغان

15

Iranian Journal of Catalysis

شهرضا

16

Journal of Linear and Topological Algebra

تهران مرکزی

17

Trends In Phytochemical Research

شاهرود

18

تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی

پرند

19

فیزیولوژی و تکوین جانوری

زنجان

20

بیولوژی کاربردی

قم

21

گیاه و زیست فناوری ایران

گرمسار

22

International Journal of Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials

ورامین

23

پژوهشهای کاربردی در شیمی

تهران شمال

24

International Journal of Industrial Mathematics

علوم و تحقیقات تهران

25

Iranian Journal of Optimization

رشت

26

Journal of Mathematical Extension

شیراز

27

پژوهشهای نوین در ریاضی

علوم و تحقیقات تهران

28

Iranian Journal of Organic Chemistry

قائم‌شهر

29

Iranian Journal of Plant Physiology

ساوه

30

International Journal of Heterocyclic Chemistry

اهواز

31

Theory of Approximation and Applications

اراک

32

International Journal of Mathematical Modeling & Computations

تهران مرکزی

33

Journal of Physical and Theoretical Chemistry

علوم و تحقیقات تهران

34

زمین‌شناسی محیط‌زیست

اسلامشهر

35

Fuzzy Optimization and Modeling Journal

قائمشهر

36

Geoconservation Research

اصفهان (خوراسگان)

37

International Journal of Applied Operational Research

لاهیجان

38

International Journal of Data Envelopment Analysis (DEA)

علوم و تحقیقات تهران

39

International Journal of Physics

چالوس

40

Iranian Journal of Analytical Chemistry

تهران شمال

41

Journal of Industrial Catalysis

مشهد

42

Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry

مرودشت

43

Journal of the Iranian Chemical Research

اراک

44

Organic Chemistry Journal

ساوه

45

Plant Ecophysiology

جیرفت

46

یافته های زیست شناسی

اراک

47

اکوفیزیولوژی و فیتو شیمی گیاهان دارویی و معطر

شهر قدس

48

بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

تهران مرکزی

49

پژوهش های نوین در زمین لرزه

تهران شمال

50

پلیمر و رنگ

ماهشهر

51

تحقیقات بیماری‌های گیاهی

مرودشت

52

تکنولوژی بهره برداری از منابع زمینی

شاهرود

53

دانش زیستی ایران

ورامین

54

دانش میکروب‌شناسی

تهران شمال

55

رسوب و سنگ رسوبی

شاهرود

56

زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی

لاهیجان

57

زیست‌فناوری میکروبی

شهر قدس

58

زمین شناسی اکتشافی

لاهیجان

59

زمین‌شناسی ژئوتکنیک

زاهدان

60

ژئوشیمی

زرند

61

سنگ‌شناسی

آشتیان

62

شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی

شاهرود

63

علوم و فنون محیط رسوبی دیرینه

چالوس

64

فیزیک اتمی - مولکولی

تهران شمال

65

کاربرد شیمی در محیط‌ زیست

اهر

66

نمک

گرمسار

کلید واژه ها: نشریات علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نشریات تخصصی علوم پایه