نشریات تخصصی فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۲۸

نشریات فنی مهندسی

ردیف

عنوان نشریه

واحد دانشگاهی

1

International Journal of Advanced Structural Engineering

تهران جنوب

2

International Journal of Energy and Environmental Engineering

تهران جنوب

3

International Journal of Environmental Science and Technology

علوم و تحقیقات تهران

4

International Nano Letters

کرمانشاه

5

Journal of Nanostructure in Chemistry

شهر قدس

6

Progress in Biomaterials

تهران مرکزی

7

Journal of Solid Mechanics

اراک

8

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology

شهر مجلسی

9

Journal of Industrial Engineering International

تهران جنوب

10

فرایندهای نوین در مهندسی مواد

شهر مجلسی

11

مواد نوین

مرودشت

12

International Journal of Nano Dimension

تنکابن

13

Journal of Optimization in Industrial Engineering

قزوین

14

مهندسی منابع آب

مرودشت

15

Journal of Advanced Materials and Processing

نجف‌آباد

16

Journal of Optoelectronical Nanostructures

مرودشت

17

Majlesi Journal of Electrical Engineering

شهر مجلسی

18

علوم و تکنولوژی محیط‌زیست

علوم و تحقیقات تهران

19

International Journal of Smart Electrical Engineering

تهران مرکزی

20

Journal of Environmental Friendly Materials

کرج

21

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production

نجف‌آباد

22

نانو مواد

شاهرود

23

مهندسی آب

شوشتر

24

Journal of Advances in Computer Research

ساری

25

Signal Processing and Renewable Energy

تهران جنوب

26

روش های هوشمند در صنعت برق

نجف‌آباد

27

مهندسی مکانیک و ارتعاشات

سمنان

28

Journal of computer and Robotics

قزوین

29

آنالیز سازه- زلزله

مراغه

30

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology

علوم و تحقیقات تهران

31

ادوات مخابراتی

شهر مجلسی

32

Anthropogenic Pollution Journal

اردبیل

33

تحقیقات مکانیک کاربردی

تاکستان

34

مهندسی زیست سامانه

تاکستان

35

Journal of Structural Engineering and Geotechnics

قزوین

36

فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

مشهد

37

علوم و مهندسی آب

اهواز

38

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering

خمینی شهر

39

Computations and Simulations in Mechanical Science

بندر انزلی

40

Journal of Applied Dynamic Systems and Control

علی آبادکتول

41

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering

اهر

42

Journal of Mechanical Research and Application

تهران جنوب

43

Journal of Nano Chemical Agriculture

ساوه

44

Journal of Water Sciences Research

تهران جنوب

45

تبدیل انرژی

دزفول

46

تحقیقات نوین در برق

دزفول

47

سیستم های اطلاعاتی هوشمند

ملایر

48

فناوری نساجی(دوفصلنامه)

اراک

49

مهندسی مخابرات جنوب

بوشهر

50

انفورماتیک محیط های متخلخل

کرمان

51

Applied Nanomaterials and Smart Polymers

تهران جنوب

52

Iranian Journal of Textile Nano-bio Modification 

یزد

کلید واژه ها: معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نشریات تخصصی فنی و مهندسی