نشریات تخصصی کشاورزی

تعداد بازدید:۲۴

نشریات کشاورزی و منابع طبیعی

 

ردیف

عنوان نشریه

واحد دانشگاهی

 

1

International Aquatic Research

تنکابن

 

2

Iranian Journal of Applied Animal Science

رشت

 

3

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture

اصفهان (خوراسگان(

 

4

Journal of Rangeland Science

بروجرد

 

5

توسعه آبزی پروری

لاهیجان

 

6

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

بوشهر

 

7

میکروبیولوژی دامپزشکی

گرمسار

 

8

Journal of Nuts

دامغان

 

9

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مرودشت

 

10

حفاظت منابع آب و خاک

علوم و تحقیقات تهران

 

11

International Journal of Agricultural Management and Development

رشت

 

12

آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

تبریز

 

13

بهداشت مواد غذایی

تبریز

 

14

علوم غذایی و تغذیه

علوم و تحقیقات تهران

 

15

International Journal of Agricultural Science Research& Technology

شوشتر

 

16

Journal of Ornamental Plants

رشت

 

17

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تبریز

 

18

پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی

علوم و تحقیقات تهران

 

19

میکروب شناسی مواد غذایی

شهرکرد

 

20

پژوهش علفهای هرز

کرج

 

21

Journal of Food Biosciences and Technology

علوم و تحقیقات تهران

 

22

پاتوبیولوژی مقایسه‌ای

علوم و تحقیقات تهران

 

23

نو آوری در علوم و فناوری غذایی

سبزوار

 

24

اکوبیولوژی تالاب

اهواز

 

25

بوم شناسی گیاهان زراعی

میانه

 

26

زیست شناسی دریا

اهواز

 

27

تحقیقات بذر

گرگان

 

28

journal of crop nutrition science

اهواز

 

29

اکوسیستم‌های طبیعی ایران

نور

 

30

زراعت و اصلاح نباتات

کرج

 

31

علوم به زراعی گیاهی

شوشتر

 

32

پژوهش‌های علوم و فنون دریایی

تهران شمال

 

33

هیستوبیولوژی دامپزشکی

شوشتر

 

34

پژوهش‌نامه کشاورزی

تاکستان

 

35

پژوهش‌های به زراعی

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

36

تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده

علوم و تحقیقات تهران

 

37

تحقیقات حشره‌شناسی

اراک

 

38

پژوهش های اقتصاد روستا

کرج

 

39

پژوهش‌های فرآوری و تولید مواد غذایی

آیت الله آملی

 

40

Research On Crop Ecophysiology

اصفهان (خوراسگان(

 

41

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی

شیراز

 

42

علوم تکثیر و آبزی پروری

بابل

 

43

گیاه‌پزشکی کاربردی

ورامین

 

44

Agricultural Marketing and Commercialization

اسلامشهر

 

45

پژوهش های زراعی درحاشیه کویر

ورامین

 

46

 فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری

آزادشهر

 

47

International Journal of Marine Science and Engineering

علوم و تحقیقات تهران

 

48

International Journal of Small Ruminants

چالوس

 

49

Journal of Alternative Veterinary Medicine

کازرون

 

50

Journal of Basic and Clinical Veterinary Medicine (Veterinary Journal of Equine Sciencesسابق)

ارومیه

 

51

Journal of Biodiversity and Science Ecology

تنکابن

 

52

آبزیان و شیلات

بندرعباس

 

53

یافته‌های نوین کشاورزی

اراک

 

54

اکوفیزیولوژی زراعی

بیرجند

 

55

به زراعی

چالوس

 

56

بوم‌شناسی علفهای هرز

مشهد

 

57

پژوهش در علوم زراعی

خوی

 

58

پژوهش‌های بالینی دامپزشکی

کرج

 

59

پژوهش های بالینی دام های بزرگ

سنندج

 

60

تحقیقات علوم و مهندسی جنگل

بوشهر

 

61

دانش و پژوهش علوم دامی

کرج

 

62

علوم آبزیان

بوشهر

 

63

علوم دامی

شبستر

 

64

علوم و فنون منابع طبیعی

چالوس

 

65

گیاه و زیست‌بوم

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

66

میوه‌های ریز

یاسوج

 

67

Food & Health

علوم و تحقیقات تهران

 

کلید واژه ها: نشریات تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی