نشریات بین المللی Scopus

تعداد بازدید:۳۱

ردیف

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی دارای نمایه بین الملل Scopus  

واحد دانشگاهی

1

International Aquatic Research

تنکابن

2

International Journal of Advanced Structural Engineering

تهران جنوب

3

International Journal of Energy and Environmental Engineering

تهران جنوب

4

International Journal of Environmental Science and Technology

علوم و تحقیقات تهران

5

International Journal of Industrial Chemistry

قوچان

6

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture

اصفهان (خوراسگان)

7

Iranian Journal of Applied Animal Science

رشت

8

Iranian Journal of Catalysis

شهرضا

9

Iranian Journal of Earth Sciences

مشهد

10

Iranian Journal of Plant Physiology

ساوه

11

Journal of Chemical Health Risks

دامغان

12

Journal of Industrial Engineering International

تهران جنوب

13

Journal of Nuts

دامغان

14

Journal of Optimization in Industrial Engineering

قزوین

15

Journal of Rangeland Science

بروجرد

16

Journal of Solid Mechanics

اراک

17

Journal of Theoretical and Applied Physics

علوم و تحقیقات تهران

18

Majlesi Journal of Electrical Engineering

شهر مجلسی

19

Progress in Biomaterials

تهران مرکزی

کلید واژه ها: نشریات بین المللی Scopus دانشگاه آزاد اسلامی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی