آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های امور آموزش و گسترش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل تقویم آموزشی و امتحانات پایان ترم رشته های پزشکی و غیرپزشکیبخشنامه های امور آموزش و گسترش
پیوست بخشنامه الکترونیکی شدن فرآیند تسویه حساب و فارغ التحصیلیبخشنامه های امور آموزش و گسترش
الکترونیکی شدن فرآیند تسویه حساب و فارغ التحصیلیبخشنامه های امور آموزش و گسترش
اصلاح نمره زبان جدید سال ۹۸بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه عدم احتساب در سنوات سال ۹۸بخشنامه های امور آموزش و گسترش
جبرانی دوره دکتری سال ۹۸بخشنامه های امور آموزش و گسترش
عدم مراجعه سال ۹۸بخشنامه های امور آموزش و گسترش
دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشی - ۳۰/۷۴۵۵۶بخشنامه های امور آموزش و گسترش۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نظام نامه دفتر گسترشبخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش
بخشنامه های امور آموزش و گسترش