آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه جدید حق الزحمه مجلات- ۱۰/۶۲۸۱۵بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۰۴ دی ۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ - ۳۰/۱۶۵۹۷بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۲۹ تیر ۱۳۹۹
دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۰/۷۹۵۳۴بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۰۷ اسفند ۱۳۹۸
شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی- ۹۹/۱۰/۱۴۸/صبخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۱۴ خرداد ۱۳۹۹
پیوست حق¬الزحمه پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصیبخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با ویروس کرونا -۱۰/۱۲۰۷بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۳۱ فروردین ۱۳۹۹
نسبت همکاری اعضای هیات علمی در رساله های دکترای تخصصی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای- ۳۰/۶۲۹۷بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۰۷ دی ۱۳۹۸
ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه رساله- ۷۰/۶۳۲۸۰بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۱۶ دی ۱۳۹۷
استاد داورپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای- ۷۳/۲۶۸۸۵۵۹بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۱۲ آبان ۱۳۹۲
ماموریت مطالعاتی شماره - ۱۰/۱۰۶۹۳۱۸بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۲۸ دی ۱۳۹۸
بخشنامه نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های بین المللی به شماره- ۸۷/۳۴۴۲۳بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۱۰ خرداد ۱۳۹۰
آماده سازی مستندات علمی در پایگاه اسکوپوس به شماره -۷۰/۱۷۹۲۹بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۰۹ خرداد ۱۳۹۵
آئین نامه جدید وزارت علوم به شماره - ۱۱/۲۵۶۸۵بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
شیوه نامه فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه ها - ۹۹/ص/۳۰۴/۱۰بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۲۴ فروردین ۱۳۹۹
درج اطلاعات ضروری بر روی جلد مجلات علمی -۸۷/۴۰۸۱۳۹بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۰۱ بهمن ۱۳۹۰
حق الزحمه مجلات علمیبخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلیمنسوخ شده
بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۲۴ خرداد ۱۳۸۹
بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۱۰ مهر ۱۳۸۹
بخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی۱۵ آذر ۱۳۸۹
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت ازانتشار مجله های های علمیبخشنامه های امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلیمنسوخ شده